Ungas ohälsa är de vuxnas ohälsa!

Ungas psykiska ohälsa står i fokus för Diakonins månad i september.

Läs gärna hela artikeln och min kommentar:

Diakonins månad i september lyfter fram ungas psykiska ohälsa, nu finns ett nytt utbildningsmaterial från Sveriges kristna råd. Foto: Sveriges kristna råd

Ungas ohälsa lyfts fram under Diakonins månad

16 augusti 2016  13:57 Text: Redaktionen

Ungas psykiska ohälsa står i fokus för Diakonins månad i september. Redan nu finns ett nytt utbildningsmaterial som Sveriges kristna råd står bakom.

– Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor vid Sveriges kristna råd i ett pressmeddelande.

Diakonins månad i september är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden ”Diakonins månad” inleds söndagen den 28 augusti.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya digitala materialet. Frågan om kyrkornas ansvar i mötet med unga som lever med psykisk ohälsa tas upp, flera unga berättar också om sina erfarenheter i utbildningsmaterialet.

 
 
  • Annika Andersson, Diakonkandidat Skara Stift        17 augusti 2016  14:30       

    Ungas ohälsa skulle jag vilja säga är en direkt  konsekvens av vuxnas ohälsa; " Barn gör inte som vi säger, utan som VI gör!" Visst känns det igen? Vi vuxna bränner ut oss och sjukskrivs för utmattningssymtom vilket signalerar till de unga att detta är en naturlig del av vuxenvärlden. Alla krav och måsten likställs med vårt värde och vår status. När ska vi våga säga nej som vuxna och därigenom föregå som goda hälsosamma föredömen? Min förhoppning är att Kyrkan vågar stå emot dagens tidshets och inte bara i ord utan även i handling visar på en annan väg. Jesus är vårt föredöme och likaså bör vi vara samhällets!

 

 
 

 

Kommentera här: