#Kristen oavsett #kön, #sexuell läggning eller #födelseland...

Som troende är det inte alltid man jublar över människors levnadssätt eller beslut. Min tro ger mig ansvar över mig själv men också mina medmänniskor.
Vissa saker som en del tycker verkar bra är inte alltid detta.
 
Jag ser det som så här; vi har alla var och en skyldighet att göra oss själva lyckliga! Punkt slut!
Ingen partner eller inga pengar gör detta åt oss. De kan hjälpa till på vägen men vi som enskilda individer måste själva ansvara över vår egen lycka....
Tillsammans med andra får vi sedan bekräftelse på vår existens och därigenom fylls vår lyckliga bägare på....
 
 
Jag som kristen har skyldighet att hjälpa människor fatta sunda bra beslut! Beslutet i sig är deras men jag får finnas där som bollplank och rådgivare...
 
Ibland måste man vara obekväm och vara den som påminner om logik, rätt och fel etc. Ett ibland otacksamt jobb men ack så viktigt!
 
 
Ett ansvar som #kristen är att stå upp för ALLA människors lika värde och rättigheter/skyldigheter. Detta kan man göra på flera olika sätt....Man kan gå i #Pridetåget eller använda sig utav #frimärken.
Viktigast är ändå att vi i det vardagliga samtalet står upp för dessa #värderingar!
 
Hur står du upp för allas lika värde?
 
/Annika
 

Kommentera här: